Utväg

vad.png
A+ A A-

Vad är våld

Vad är våld

Utväg Södra Älvsborg använder sig av följande definition av våld:

"Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill"
- Isdal, Per (2001), Meningen med våld, Gothia förlag, Stockholm.

I definitionen finns våldet som skadar, smärtar, skrämmer och kränker samt en avsikt med det våld som utövas. Avsikten är att den som utsätts för våld skall avstå från att göra något han eller hon vill, eller att den som utsätts skall göra något han eller hon inte vill. 

Med våld i nära relation menas att den som använder våld och den som blir utsatt för våld har, eller har haft, en nära relation till varandra. Nära relation avser nuvarande eller tidigare relation mellan föräldrar, makar, sambor och särbor.

Nedan följer en beskrivning på olika sätt som våld kan utövas på.

Fysiskt våld
Våld som innebär fysisk kontakt (sparkar, slag, knuffar, stryptag, örfilar).

Psykiskt våld
Våld i form av kränkningar, hot och liknande, som skrämmer och skadar den andre.

  • Direkt hot
  • Indirekt hot
  • Kränkning
  • Kontroll
  • Utagerande svartsjuka
  • Isolering
  • Emotionellt våld


Sexuellt våld
Våld som innehåller sexuella handlingar eller närmanden (sexuella trakasserier, våldtäkt). Det sexuella våldet kan också innebära att mot sin vilja utföra handlingar som man inte vill göra.

Materiellt våld
Materiellt våld: våld mot materiella ting och ägodelar (slå i dörrar och väggar, förstöra ägodelar av särskild betydelse för den andre).

Ekonomiskt våld
Våld i form av kontroll över ekonomi och materiella tillgångar vilket i sin tur ökar isolering och utsatthet.

Latent våld
Våld som skrämmer och hotar i kraft av sin möjlighet. Den som utsätts för våld i en nära relation lever i ständig beredskap för risken om nytt våld. Den som är utsatt skapar ett strategiskt och anpassat beteende för att undvika våld.

Utväg Södra Älvsborg
Samverkan mot våld i nära relation

Adress
Österlånggatan 64 [ Se karta ]
503 37 Borås

Kontakt

Aktuellt

© Utväg | Hemsida skapad av Streamcode | Fotograf: Claes Nilsson

Logga in eller Registrera

LOGGA IN