Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningar

Här är tider för Utvägs utbildningar under våren 2019.

Grundutbildning, Fördjupningsutbildning, inriktad på samtal med våldsutövare och våldsutsatta och Samtal med barn - utbildningarna är kostnadsfria och riktar sig i första hand till Utvägs samverkande myndigheter. Observera att Grundutbildningen och Samtal med barn-utbildning innefattar två förmiddagar. Utbildningar hålls i Utvägs lokaler, Österlånggatan 64, Borås om inte annat anges.

Grundutbildningen genomförs under två halvdagar och syftar till att ge kompetens att i arbete med klienter kunna fråga, identifiera och därmed synliggöra våld. Fokus ligger på Utvägs verksamhet, vad är våld i nära relation och konsekvenser av våld i nära relation för våldsutsatt, våldsutövare och barn.

Fördjupningsutbildningen genomförs under en heldag och syftar till att ge kompetens i att kunna möjliggöra och genomföra samtal om våld med våldsutsatta och våldsutövare. Fokus ligger här på att ge kunskap om orsaker till våld i nära relation samt på praktiska övningar i samtalet och arbetet med våldsutsatta och våldsutövare. För att anmäla sig till fördjupningsutbildningen krävs att man också har gått grundutbildningen eller motsvarande. Exempelvis NCK:s webutbildning.

Barnsamtalsutbildning genomförs under två halvdagar och syftar till att ge kompetens i att kunna möjliggöra och genomföra samtal om våld med barn som levt i våld. För att gå Barnsamtalsutbildningen vill vi att du har gått vår Grundutbildning.

Anmälan görs till Kirsi Dufva. Vi kommer vid behov att kvotera platserna mellan alla våra tio kommuner som samverkar med oss.

Anmälan är bindande. Vid uteblivande debiteras 500 kronor.

 Du kan anmäla dig som reserv till fulltecknade utbildningstillfällen.

Adressen för alla utbildningar: Utväg, Österlånggatan 64, Borås.


 

Grundutbildning - Två halvdagar

 

Fredag 25/1 och 1/2                    2019

09.00 - 12.00

Fredag 12/4 och 26/4                  2019  FULLTECKNAT

09.00 - 12.00

Torsdag 2/5 och 16/5                  2019 FULLTECKNAT

09.00 - 12.00

   

Samtal med barn som upplevt våld i nära relation
(för dig som gått Utvägs Grundutbildning) - Två halvdagar

 

Fredag  8/2 och 22/2                   2019

09.00 - 12.00

   

Fördjupningsutbildning - Heldag

 

Fredag 22/3                                  2019

Fredag 10/5                                  2019

09.00 - 15.00

09.00 - 15.00

Certifierande utbildning i att leda ickevåldsgrupp för män

Det är nu klart med en ny gruppledarutbildning 12 - 16 augusti 2019.

Utbildningen är fulltecknad men vi tar emot anmälningar till reservplats.

Anmälan görs till Kirsi Dufva

 Certifierande utbildning i att leda icke-våldsgrupp för män är en 5-dagars utbildning med Per Isdal (ATV). Denna utbildnings syfte är att ge kunskap och färdigheter att vara gruppledare i Utvägs icke-våldsgruppskoncept utarbetat av Per Isdal (ATV) för Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg. Utbildningen hålls återkommande i augusti varje år i Borås. Utbildningen är mycket efterfrågad och anmälningar tas emot fortlöpande.

Informationsblad 2019

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-02-14 16:14