Utväg

om2.png
A+ A A-

Utbildningar

Utbildningar

 

Här är tider för Utvägs utbildningar under hösten 2018. Grundutbildning, fördjupningsutbildning och Samtal med barn - utbildning är kostnadsfri och riktar sig i första hand till Utvägs samverkande myndigheter. Observera att Grundutbildningen och Samtal med barn-utbildning innefattar två förmiddagar. Utbildningar hålls i Utvägs lokaler, Österlånggatan 64, Borås om inte annat anges.

Anmälan görs till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Vi kommer vid behov att kvotera platserna mellan alla våra tio kommunner som samverkar med oss.

Anmälan är bindande. Vid uteblivande debiteras 500 kronor.

 Du kan anmäla dig som reserv till fulltecknade utbildningstillfällen.

Grundutbildning

Plats: Utväg,

Österlånggatan 64, Borås

Fredag 14/9  och    5/10           2018 09.00 - 12.00 FULLTECKNAT
Fredag 23/11 och  7/12            2018 09.00 - 12.00 FULLTECKNAT
   

Samtal med barn som upplevt våld i nära relation

(för dig som gått Utväg Grundutbildnig)

Plats: Utväg,

Österlånggatan 64, Borås

Fredag  26/10 och 16/11          2018  09.00 - 12.00 FULLTECKNAT
 
Fördjupningsutbildning

Plats: Utväg,

Österlånggatan 64, Borås 

Måndag 26/11                          2018 09.00 - 15.00 FÅ PLATSER KVAR
   

 

 

Certifierande utbildning i att leda ickevåldsgrupp för män, 

FULLTECKNAD - men vi tar emot anmälningar till reservplats

Det är nu klart med en ny gruppledarutbildning i augusti 2018. I vänsterkolumn på startsidan finns ett infoblad att ladda ner eller skriva ut. Anmälan görs till Claes Nilsson

Grundutbildningen genomför under två halvdagar och syftar till att ge kompetens att i arbete med klienter kunna fråga, identifiera och därmed synliggöra våld. Fokus ligger på Utvägs verksamhet, vad är våld i nära relation och konsekvenser av våld i nära relation för våldsutsatt, våldsutövare och barn. Utbildningen annonseras på Utvägs hemsida.

Fördjupningsutbildningen genomförs under två halvdagar och syftar till att ge kompetens i att kunna möjliggöra och genomföra samtal om våld med våldsutsatt, våldsutövare och barn. Fokus ligger här på att ge kunskap om orsaker till våld i nära relation samt på praktiska övningar i samtalet och arbetet med våldsutsatt, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. För att anmäla sig till fördjupningsutbildningen krävs att man också har gått grundutbildningen. Fördjupningsutbildningen annonseras på Utvägs hemsida.

Certifierande utbildning i att leda icke-våldsgrupp för män är en 5-dagars utbildning med Per Isdal (ATV). Denna utbildnings syfte är att ge kunskap och färdigheter att vara gruppledare i Utvägs icke-våldsgruppskoncept utarbetat av Per Isdal (ATV) för Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg. Utbildningen hålls återkommande i augusti varje år i Borås. Utbildningen är mycket efterfrågad och anmälningar tas emot fortlöpande. För mer information och anmälan kontakta enhetschef på Utväg.

Utväg Södra Älvsborg
Samverkan mot våld i nära relation

Adress
Österlånggatan 64 [ Se karta ]
503 37 Borås

Kontakt

Aktuellt

© Utväg | Hemsida skapad av Streamcode | Fotograf: Claes Nilsson

Logga in eller Registrera

LOGGA IN