Utbildningar

Här är tider för Utvägs utbildningar under hösten 2018. Grundutbildning, fördjupningsutbildning och Samtal med barn - utbildning är kostnadsfri och riktar sig i första hand till Utvägs samverkande myndigheter. Observera att Grundutbildningen och Samtal med barn-utbildning innefattar två förmiddagar. Utbildningar hålls i Utvägs lokaler, Österlånggatan 64, Borås om inte annat anges.

Grundutbildningen genomförs under två halvdagar och syftar till att ge kompetens att i arbete med klienter kunna fråga, identifiera och därmed synliggöra våld. Fokus ligger på Utvägs verksamhet, vad är våld i nära relation och konsekvenser av våld i nära relation för våldsutsatt, våldsutövare och barn. Utbildningen annonseras på Utvägs hemsida.

Fördjupningsutbildningen genomförs under två halvdagar och syftar till att ge kompetens i att kunna möjliggöra och genomföra samtal om våld med våldsutsatt, våldsutövare och barn. Fokus ligger här på att ge kunskap om orsaker till våld i nära relation samt på praktiska övningar i samtalet och arbetet med våldsutsatt, våldsutövare och barn som bevittnat våld i hemmet. För att anmäla sig till fördjupningsutbildningen krävs att man också har gått grundutbildningen. Fördjupningsutbildningen annonseras på Utvägs hemsida.

Anmälan görs till Kirsi Dufva. Vi kommer vid behov att kvotera platserna mellan alla våra tio kommuner som samverkar med oss.

Anmälan är bindande. Vid uteblivande debiteras 500 kronor.

 Du kan anmäla dig som reserv till fulltecknade utbildningstillfällen.

Grundutbildning

 

Plats: Utväg,Österlånggatan 64, Borås

Fredag 14/9  och      5/10           2018

09.00 - 12.00 FULLTECKNAT

Fredag 23/11 och    7/12            2018

09.00 - 12.00 FULLTECKNAT

 

 

 

Samtal med barn som upplevt våld i nära relation (för dig som gått Utväg Grundutbildnig)

Plats: Utväg, Österlånggatan 64, Borås

Fredag  26/10   och 16/11          2018

09.00 - 12.00 FULLTECKNAT

 

 

 

Fördjupningsutbildning

Plats: Utväg, Österlånggatan 64, Borås 

Måndag   26/11                          2018

09.00 - 15.00
FULLTECKNAD

Certifierande utbildning i att leda ickevåldsgrupp för män

Det är nu klart med en ny gruppledarutbildning 12 - 16 augusti 2019.

Anmälan görs till Kirsi Dufva

 Certifierande utbildning i att leda icke-våldsgrupp för män är en 5-dagars utbildning med Per Isdal (ATV). Denna utbildnings syfte är att ge kunskap och färdigheter att vara gruppledare i Utvägs icke-våldsgruppskoncept utarbetat av Per Isdal (ATV) för Utväg Södra Älvsborg och Utväg Göteborg. Utbildningen hålls återkommande i augusti varje år i Borås. Utbildningen är mycket efterfrågad och anmälningar tas emot fortlöpande.

Informationsblad 2019

 

 

 


Senast uppdaterad: 2018-11-12 15:29