Studiebesök

Utväg erbjuder studiebesök som riktar sig till de samverkande myndigheterna. Studiebesöket syftar till att ge kännedom om hur Utväg arbetar mot våld i nära relation och vilken hjälp Utväg erbjuder våldsutövare, våldsutsatta och barn/ungdomar som lever eller har levt i våld. Om du är intresserad av ett studiebesök kontakta Ann Yngve.

Senast uppdaterad: 2018-09-27 10:38