Handledning

Utväg erbjuder kostnadsfritt handledning till personal/personalgrupp i våra samverkande myndigheter utifrån våld i nära relation. Handledning kan ges till personalgrupp som i sin verksamhet möter våldsutövare eller våldsutsatta.